1979 m. gegužės 31 d.- birželio 3 d.

Spektaklių vaikams festivalis

Festivalyje dalyvavo:

  • Kretingos vaikų liaudies teatras „Atžalynas“. S. Kymantaitės-Čiurlionienės DVYLIKA BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSTANČIŲ (rež. A. Verbutas)
  • Kretingos kultūros rūmų lėlių teatras. S. Samulevičienės RAUSVOJI SNAIGĖ (rež. E. Radžius, B. Radžiuvienė)
  • Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų teatras. F. Zalteno BEMBIS (rež. G. Šimkus)
  • Pasvalio kultūros namų vaikų kolektyvas. K. Kubilinsko pasakų motyvais SPEKTAKLIS – MĮSLĖ (rež. A .Kutkauskienė)
  • Raguviškių (Kretingos raj.) kultūros namų MEDINUKO TEATRAS (rež. B. Žymantas)
  • Kapsuko (dabart. Marijampolė ) muzikinis liaudies teatras. A. Liobytės KUPRIUKAS MUZIKANTAS (rež. V. Matula)
  • Utenos lėlių liaudies teatras „Zuikis Puikis“. F. Fedios SEKLYS RUCO (rež. R. Kunickas)

Festivalio metu vyko karnavalas miesto gatvėmis, piešinių konkursas, sportinės varžybos, žaidimai.
Uteniškiai savo spektaklį rodė Kulūpėnų ir Darbėnų kultūros namuose.