V. Žilinskaitė

Paskutinė lapė

Diplominis darbas
Režisierė – Nijolė Mažeikaitė

30

Bendras šio spektaklio žiūrovų skaičius

1

Bendras rodytų spektaklių skaičius