V. Bubnys

Kaltė

Režisierius – Algimantas Verbutas
Dailininkė – Lidija Skačkauskaitė
Pastatymo dalies vedėja – Valdonija Sausaitytė
Spektaklį veda – Voldemaras Jašinskas, Artūras Šalnis

Premjera 1988 m. gegužės 13 d.

Spektaklis nufilmuotas ir rodytas per Lietuvos televiziją.

Vaidina

Vilius – Saulius Karosas, Žydrūnas Tautavičius
Sigita – Jolanta Raišutytė, Ilona Petrauskaitė
Arūnas – Tomas Mockus
Gintaras – Saulius Kaktys
Kęstutis – Eitautas Putrius
Munis – Aidas Seselskas
Klasės vadovė – Auksė Seselskaitė
Motina – Ilona Radavičiūtė

1132

Bendras šio spektaklio žiūrovų skaičius

8

Bendras rodytų spektaklių skaičius