Sofija Kymantaitė – Čiurlionienė

Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių

Režisierius – Algimantas Verbutas
Choreografas – Gintaras Didžgalvis
Dailininkas – Jonas Anužis

Premjera 1979 m. gegužės 31 d.
Dar kartą šis spektaklis su nauju aktorių sąstatu ir nauju režisūriniu sprendimu statytas 1997 metais.
Premjera 1997 m. kovo 24 d.

Vaidina

Gudruolis – Vilius Beinoras
Protuolis – Valdas Slavinskas
Širdukas – Edvyldas Montvydas
Šiaurys – Stasys Šidlauskas
Saulius – Jonas Jonutis
Jaunutis – A. Lingys
Atsiskyrėlis – Rimantas Bučma
Senis – Saulius Katkus
Ragana – Marina Norkutė
Meilutė – Zigfryda Kupytė, J. Simutytė
Nykštukas – Dalia Dromantaitė
Erelis – Gintaras Norkus
Gandras – A. Jonauskas
Šarka – Sigita Juodytė
Varlė – Virginija Bieliauskaitė, Ramunė Andrulytė
Varlės – L. Pipiraitė, J. Sakavičiūtė, R. Alminaitė, N. Jotkutė, V. Endriužytė
Juodvarniai – spektaklio dalyviai

2916

Bendras šio spektaklio žiūrovų skaičius

21

Bendras rodytų spektaklių skaičius